Pozovite: +38761510030

Pod kulturnim paketima podrazumijevamo Bosansko Hercegovačku multikulturalnu historiju, posebno način života, umjetnost, arhitekturu, historiju, religiju i druge elemente koji nas čine tako posebnim

             Naše kulturne ture su:

  •  5 – Dana „Upoznaj Bosnu“

Dolazak i smještaj od 4* u Starom Gradu –> Tura o Baštinama Sarajeva –> Stari Grad –> Tunel spasa –> Konjic, muzej drvorezbarstva i tura u gradu Konjicu –> Titov bunker –> BiH bivši glavni grad –>  Bosanski prirodni park i Rimski most –>  Odlazak  

  • 5 – Dana Bosanske baštine

Dolazak i smeštaj od 4* u Starom Gradu –> Europski Jeruzalem –> Nacionalni muzej –> Tunel spasa –> Konjic, Jablanica, Mostar, Počitelj i Blagaj –> Igman i Umoljani –> Bosanski prirodni park i Rimski most –> Odlazak

  • 8 – Dana Orijenta

Dolazak i smještaj od 4* u Starom Gradu –> Obilazak Starog Grada –> Konjic, Jablanica, Buna i Mostar, smještaj od 4*  –> Stolac, Radmilja, Počitelj i Kravice  –> Bivši glavni grad BiH  –> Bosanski krunidbeni grad  –> Dolina piramida i Fojnica  –> Odlazak

  • 10 – Dana Bosanske baštine 

Dolazak i smještaj od 4* u Starom Gradu u Sarajevu  –>  obilazak Starog Grada   –> Konjic, Jablanica, Buna i obilazak Mostara, smještaj od 4*  –> Stolac, Radmilja, Počitelj i Kravice  –> Bosanski krunidbeni grad i Bihać, smještaj od 4*  –> Ostrožac i Nacionalni park Una  –> Bivši glavni grad BiH  –> Travnik, smještaj od 4* u Sarajevu  –> Dolina piramida i Fojnica  –> Odlazak