Osnovni uvjeti:

  • Vozač mora imati minimalno 21 godinu
  • Posjedovanje valjane vozačke dozvole najmanje 2 godine

Unajmljeno vozilo ne smije biti upotrebljavano, prometovati ili biti voženo:

a) od osobe koja nije navedena na najamnom ugovoru;
b) za plaćeni prijevoz putnika i robe;
c) po ugovoru zaključenom na osnovi lažnih izjava npr. starosti,adrese;
d) za bilo koje takmičenje, brzinske probe ili trke;
e) za pogon ili vuču bilo kakvog vozila ili predmeta;
f) pod djelovanjem alkohola, sredstava za smirenje ,narkotika, sredstava za spavanje ili drugih lijekova;
g) kada vozilo nije u voznom stanju ili je preopterećeno prekobrojnim putnicima ili prtljagom;
h) van prometnica I., II. ,III., reda;
i) brzinom većom od dozvoljene – 100km/h za ceste I.reda, 80 km/h na cestama II. I III. reda, 120 km/h po autocestama.
j) kršenjem zakonskih uvjeta i uredbi koje se odnose na korištenje, tovarenje ili stanje vozila ili u bilo kakve ilegalne svrhe
Gornja se ograničenja zbrajaju i svako od njih vrijedi za svaku upotrebu unajmljenog vozila. „Fast“ odbija odgovornost za bilo kakav gubitak ili oštećenje koje bi bilo prouzročeno nepoštivanjem gornjih zabrana.

Vozilo se daje u najam od najmanje jednog dana odnosno 24 sata od trenutka preuzimanja vozila. Svaki dodatni započeti sat se naplaćuje u visini 1/5 dnevnog najma.

Prilikom preuzimanja vozila unajmljivač/korisnik je dužan predočiti svoju vozačku dozvolu, ličnu kartu ili pasoš, te kreditnu karticu.

Potpisom na ugovor o najmu vozila unajmljivač/korisnikprihvaća uvjete najma vozila, te se obvezuje platiti sve troškove vezane uz najam vozila, te eventualne troškove prometnih prekršaja i pogrešnih parkiranja počinjenih za vrijeme trajanja ugovora o najmu.

Unajmljivač/korisnik prima u najam vozilo u tehnički ispravnom stanju sa svom pripadajućom dokumentacijom i obveznom opremom.

Vozilo se preuzima sa punim spremnikom goriva i takvog ga je  unajmljivač/korisnikdužan i vratiti. U protivnom se unajmljivač/korisnikobvezuje platiti uslugu nadoljevanja goriva prema važaćem cjeniku te iznos za gorivo koje nedostaje u spremniku.

Kod povrata vozila unajmljivač/korisnikje dužan vratiti vozilo sa svom dokumentacijom i opremom s kojom ga je preuzeo te u istom stanju što se tiče oštećenja vozila.

 

Fast Rent a Car se ne smatra odgovornim za štetu ili gubitak imovine unajmljivača/korisnika ili imovine ostalih osoba, pohranjene ili prevožene u ili na iznajmljenom vozilu, servisnom vozilu ili poslovnim prostorijama “Fast-a”.Potpisivanjem ovog ugovora, unajmljivač/korisnikse izričito odriče svakog zahtjeva za odštetom od strane “ Fast -a” u slučaju gore navedene štete ili gubitka.

Kada unajmljivač/korisnikželi produljiti najam, o tome mora 1 dan unaprijed obavijestiti poslovnicu koja je vozilo izdala. U slučaju neispunjavanja ovog uvjeta, smatra se da je unajmljivač/korisnik protupravno prisvojio vozilo, te ga je“Fast“ dužan prijaviti tužilaštvu. U slučaju kada unajmljivač/korisnikvrati vozilo poslije datuma navedenog prilikom sklapanja ugovora o najmu, a u toku najma je došlo do promjene cijena, zaračunavaju se nove cijene od dana predviđenog vraćanja vozila.

U slučaju da se na završetku najma ustanovi da je odometar prepravljen tijekom najma, „unajmljivaču/korisniku će se naplatiti dodatnih 500km za svaki dan najma po cijeni prema važećoj tarifi. Unajmljivač/korisnikse obavezuje vratiti vozilo, zajedno sa svim gumama, opremom, audio i ostalom dodatnom opremom, u istom stanju kao i pri preuzimanju , na točno mjesto i vrijeme navedeno u Ugovoru o najmu. Ako je, iz bilo kojeg razloga, potrebno posebno čišćenje vozila, “ Fast ” će to posebno naplatiti kako bi pokrio trošak bilo kakvog potrebnog čišćenja i / ili popravka.

Unajmljivač/korisnikse obvezuje da neće prelaziti granice RBiH bez prethodne suglasnosti Fast Rent a Car-a.

Uvjeti plaćanja

Unajmljivač/korisnikse obavezuje podmiriti račun “Fast-u” u roku od 1 dan od primitka računa ili u slučaju gotovinskog plaćanja, u trenutku vraćanja vozila. U slučaju kašnjenja s plaćanjem, naplaćuje se zakonska zatezna kamata i troškovi opomena. U slučaju da se vozilo vrati u lokaciju različitu od one gdje je preuzeto, konačni obračun koji napravi lokacija gdje je vozilo vraćeno podliježe odobrenju lokacije koja je izdala vozilo i koja zadržava pravo da pošalje ispravljeni račun. Potpisivanjem ovog Ugovora, unajmljivač/korisnik pristaje da, na teret njegove kreditne kartice ili nekim drugim načinom plaćanja, “Fast” naplati sve troškove popravka, kvarova ili gubitka koji su otkriveni nakon sto je vozilo vraćeno, a unajmljivač/korisniknije o tome izvijestio Fast u skladu s procedurom o povratu vozila. Unajmljivač/korisnikse smatra odgovornim za sve prometne prekršaje počinjene za vrijeme najma. U slučaju da unajmljivač/korisnikte kazne ne plati, “Fast” će ih naplatiti unajmljivaču/korisniku, zajedno sa administrativnim troškovima. “ Fast ” zadržava pravo da naplati gore navedene troškove bez da prethodno obavijesti iznajmljivača. Državni porezi, takse i sl. će se naplatiti sukladno važećoj zakonskoj regulativi.

Unajmljivač/korisnik svojim potpisom na ovom ugovoru podrazumijeva tj. prihvaća da su obveznici odgovorni za plaćanje svih stavki ovog ugovora o najmu:

 

1. – Unajmljivač;
2. – vozač – za slučaj da unajmljivač odbija u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po ovom ugovoru o najmu vozila;
3. – dodatni vozač – za slučaj da unajmljivač il vozač odbiju u cijelosti ili dijelom platiti obvezu po ovom ugovoru o najmu vozila.